Fork Team - Analiza Danych


dr inż. Agnieszka Wnuk

Z wykształcenia technik Ogrodnik i magister Rolnictwa ze specjalnością Ochrona Środowiska. Obie prace inżynierska i magisterska dotyczyły wiedzy oraz nastawienia studentów do zagadnienia GMO. Obecnie w ramach doktoratu zajmująca się zagadnieniami modelu multiplikatywnego, składowymi plonu oraz wizualizacją danych rolniczych. Obeznana z zasadami poprawnej analizy i prezentacji danych naukowych, oraz propagująca zasady efektywnej wizualizacji danych.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
 • wizualizacja i prezentacja danych naukowych
 • agronomia i ogrodnictwo
 • zagadnienia dotyczące ochrony środowiska (głównie rolniczego) w tym Genetycznie Modyfikowane Organizmy

  WYKSZTAŁCENIE
 • Tytuł magistra uzyskany w 2009 roku, na kierunku Rolnictwa (specjalność Gospodarowanie powierzchnią Ziemi) na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie – z wyróżnieniem
 • Tytuł inżyniera uzyskany w 2008 roku, na kierunku Rolnictwa (specjalność Ochrona Środowiska) na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie – z wyróżnieniem
 • Tytuł Technik Ogrodnik uzyskany w roku 2004 – z wyróżnieniem

  CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH
 • Polskie Towarzystwo Biometryczne >>

  KURSY I SZKOLENIA
 • „Introduction to Philosophy” organizowany przez coursera.org – 28 stycznia – 18 marca 2013
 • „Computing for Data Analysis” organizowany przez coursera.org – 24 września -21 października 2012
 • „Graphics in R” organizowany przez statistics.com – 29 kwietnia -27 maja 2011
 • „Metody klasteryzacji hierarchicznej w biologii”, 4-6 lutego 2010, Instytut Oceanologii, Sopot

  DYDAKTYKA:
 • Podstawowe zastosowania komputerów
 • Informatyka
 • Technologia informacyjna

  PUBLIKACJE
 • Wnuk A., Dębski K.J. (2016). Should we trust graphs' default settings in the R packages? Communications in Biometry and Crop Science 11, 114–126.
 • Kozak, M., Hartley, J., Wnuk A., Tartanus, M. (2015). Multiple pie charts: Unreadable, inefficient, and over-used. Journal of Scholarly Publishing, 46(3), 282-289. IF
 • Kozak, M., Wnuk A. (2014). Including the Tukey Mean-Difference (Bland–Altman) Plot in a Statistics Course. Teaching Statistics, DOI: 10.1111/test.12032.
 • Wnuk A., Górny, A.G., Bocianowski, J., Kozak, M. (2013). Visualizing harvest index in crops. Communications in Biometry and Crop Science 8 (2), 48–59.
 • Tartanus, M., Wnuk A., Kozak, M., Hartley, J. (2013). Graphs and prestige in agricultural journals. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(9), 1946-1950, IF
 • Tartanus, M., Wnuk A., Kozak, M., Hartley, J. (2012) “Key variables come first! How best to design a correlation table when there is one key variable”; Journal of Information Science 38(4) 399–403, IF Więcej publikacji


 • KONFERENCJE NAUKOWE
 • XLII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne 9-12 września 2012 r. Skierniewice Polskie Towarzystwo Biometryczne Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • I Warsztaty Biometryczne w Radzikowie 14–15 września 2010 r. IHAR


  Mail: kanea.oo@gmail.com
 • CopyRight: ForkTeam & BadCompany 2011